საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  2010 წლის 15 იანვრის № 34 ბრძანებით ,, 2009 წლის 23 დეკემბრიდან

 შპს ,,საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტს” შეეცვალა საფირმო სახელწოდება და ეწოდა შპს

 

,,საქართველოს

 ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო

უნივერსიტეტი”

 

 

ჩვენი ახალი მისამართია:

www.sessu.edu.ge